РЖ Техничка Контрола АД
Механички тестирања

instron
Лабораторијата за
испитување на материјали нуди
тестирање на механичките
особини на материјалите:
сила на истегнување, енергија на удар...
                          Повеќе >>

Хемиски испитувања


Во лабораторијата за
хемиски испитувања
се врши: спектрохемиска
анализа, мокро-хемиска
анализа ...
                   Повеќе >>

 

 

Металографски испитувања

NEOPHOT 32
Металографската
лабораторија нуди испитување
на микроструктура и макроструктура

на метали, заварени споеви и др.

                             Повеќе >>

 

Испитувања без разрушување

NDT
Лабораторијата
за испитувања без
разрушување користи
различни методи за
испитување без
разрушување.
                                                    

                                                    Повеќе >>

 


Акредитација

РЖ Техничка контрола е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија.

Со Сертификатот за Акредитација се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006.

Lloyd's Register Quality Assurance Approval mark

РЖ Техничка контрола е сертифицирана според ISO 9001:2015 за Системот за Управување со Квалитет одLloyd's Register.

bureau veritas

РЖ Техничка контрола е Препознатлива
Лабораторија
споредBureau Veritas.