alt

Нашата лабораторија издава сертификати според:

 

LR (Lloyd’s Register),
GLR (German  Lloyd’s Register),
TÜV, NV (Norske   Veritas),
ABS (American Bureau of Shipping),
BV (Bureau Veritas),
RINA etc.

Услуги

Хемиска лабораторија

Во нашата хемиска лабораторија ги вршиме следнитве испитувања:

alt метали

alt легури

alt горива

alt мазива

alt минерали и руди

 

Механичка лабораторија

Во лабораторијата за механички испитувања, се испитуваат механичките и технолошките карактеристики на материјалите со дебелина од 0,4 мм до 100 мм.

Механички испитувања:

alt цврстина на истегнување

alt способност за свиткување

alt енергија на удар

alt тврдина итн.

 

Металографска лабораторија

Металографски испитувања:

alt сегрегација во материјалот

alt степен на нечистотии

alt големина на зрна итн.

 

Лабораторија за испитувања без разрушување

Во лабораторијата за испитувања без разрушување се извршуваат секаков вид на испитувања без разрушување со користење на следните методи:

  alt ултразвучно испитување радиографија

alt испитување со пенетранти

alt испитување со магнетни методи итн.