alt

Нашата лабораторија издава сертификати според:

 

LR (Lloyd’s Register),
GLR (German  Lloyd’s Register),
TÜV, NV (Norske   Veritas),
ABS (American Bureau of Shipping),
BV (Bureau Veritas),
RINA etc.

Акредитација

Системот за управување со квалитет, воведен и имплементиран во РЖ Техничка контрола, е базиран на барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2000. Целта на менаџментот е да се примени овој Систем за квалитет за континуирано подобрување на прецизноста и брзината на механичките и хемиските анализи на металите.


РЖ Техничка контрола е сертифицирана според ISO 9001:2000 и стандарди за управување со квалитетот од Lloyd’s Register Quality Assurance. Исто така, сертифицирана е како препознатлива лабораторија од Bureau Veritas, Croatian Register of Shipping, Russian Register of Shipping итн.